Zaštita patenata i žigova

Zaštita patenata i žigova dio je patentne i žigovne zastupničke djelatnosti koja je usko povezana s našim odvjetničkim radom na području pravne zaštite prava intelektualnog vlasništva

Naš ured djeluje kao patentni i žigovni zastupnik brojnih domaćih i stranih trgovačkih društava. Pružamo pomoć prilikom ostvarivanja prava intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj i drugim zemljama Srednje i Istočne Europe, a za domaće stranke provodimo zaštitu u regiji, ali i diljem svijeta. U slučaju potrebe, naš ured, kao odvjetnički ured, zastupa stranke u parničnim postupcima povrede prava žiga, autorskog prava i patenata te daje pravna mišljenja o pitanjima autorskog prava u industriji zabave i softverskoj industriji. Posebno se bavimo pravom multimedija, televizijskih i filmskih produkcija i autorskim pravom na glazbenim, audiovizualnim i drugim djelima te pravima dizajna i zemljopisnim oznakama.
Kao odvjetnički ured, podjednako smo stručni u patentnom, žigovnom i autorskom pravu te drugim vidovima prava IV i njima srodnih prava, kao što je zaštita oznake izvornosti i oznake geografskog podrijetla. Bogata iskustva i znanja koja smo stekli u navedenim područjima omogućuju nam odabir djelotvornih savjetodavnih rješenja koja potiču rast (saznajte više o Strateškim uslugama koje potiču rast).

Opseg usluga

  • Pretraga patenata
  • Mišljenja o preklapanju zaštite na području patenata
  • Pretrage dostupnosti i korištenja žigova
  • Sastavljanje patenata
  • Upravljanje portfeljima patenata, žigova, dizajna i ostalim pravima intelektualnog vlasništva
  • Rad na žalbenim postupcima i poništavanjima na području prava intelektualnog vlasništva