Uvjeti korištenja

Sljedeće se odredbe primjenjuju na Vaše korištenje ovih Web stranica odvjetničkog društva Vukmir i suradnici iz Zagreba, Hrvatska (www.vukmir.net; dalje u tekstu: Web stranice). Zadržavamo pravo povremeno izmijeniti ili ažurirati ove Uvjete korištenja, ovisno o potrebi. Korištenjem naših Web stranica izražavate svoj pristanak da Vas obvezuju ovi Uvjeti korištenja u zadnjoj verziji objavljenoj na Web stranicama.

Ne pružamo pravne savjete putem Web stranica

Informacije i/ili materijali, uključujući novosti, mišljenja ili članke objavljene na našim Web stranicama (dalje u tekstu: Sadržaji) služe isključivo u svrhu informiranja. Sadržaji ne predstavljaju pravni ili bilo kakav drugi stručni savjet bez obzira na njihov predmet, odnosno temu, niti korištenjem ovih Web stranica između nas nastaje odnos odvjetnika i stranke. Preporučamo korisnicima Sadržaja da se ne pouzdaju u njihov sadržaj, niti postupaju u skladu s istim, nego se obrate lokalnom odvjetniku ako im je potreban određeni pravni savjet.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Na ove Web stranice, Sadržaj i Uvjete korištenja primjenjuje se hrvatsko pravo. Za rješavanje eventualnih sporova u svezi korištenja naših Web stranica, Sadržaja, odnosno primjene ovih Uvjeta korištenja, uključujući njihovu valjanost i tumačenje, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Isključenje jamstava/ograničenje odgovornosti

Ove Web stranice i njihovi Sadržaji pružaju se u stanju po viđenju („kakvi jesu“). Premda ulažemo najbolje napore kako bismo osigurali dostupnost i ažurnost Web stranica i Sadržaja, ne dajemo nikakva jamstva, ni izričita, ni prešutna, glede njihove kvalitete, pouzdanosti, potpunosti i/ili točnosti. Nove činjenice, nepredvidiv razvoj situacije, nova pravna praksa ili donošenje novih pravnih propisa može utjecati na neke od naših navoda. U bilo kojem trenutku i bez ikakve obavijesti korisnicima možemo unijeti izmjene i/ili dopune u Sadržaje. Nijedan Sadržaj objavljen na ovim Web stranicama nije povjerljive naravi, niti je zaštićen odvjetničkom tajnom. Ukoliko nije izričito drugačije određeno kogentnim pravnim propisima, isključujemo odgovornost za štetu ili bilo koje druge gubitke zbog vašeg pouzdanja u naše Web stranice i/ili njen Sadržaje.

Autorsko pravo

Sva su prava na Web stranicama i Sadržajima pridržana. Slobodno možete pristupati, koristiti, umnožavati i redistribuirati bilo koje Sadržaje u svoje interne nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da naše obavijesti o autorskim pravima ostanu netaknute, te u skladu s gore navedenim ograničenjem i/ili isključenjem jamstava i odgovornosti. Za korištenje bilo kojeg Sadržaja, u cijelosti ili djelomično, u bilo koje svrhe, osim za potrebe vaše interne nekomercijalne uporabe, potrebno je naše izričito prethodno pisano dopuštenje. Molimo da upite i/ili zahtjeve uputite na vukmir@vukmir.net.

Zaštita osobnih podataka

Putem naših Web stranica ne prikupljamo i ne obrađujemo osobne podatke.