Strateške usluge za poduzetnike koje potiču rast

Vaše intelektualno vlasništvo smatramo Vašom nematerijalnom imovinom i znamo što ono može značiti za Vašu poslovnu strategiju


Intelektualno vlasništvo i nematerijalna imovina igraju ključnu ulogu u strateškim ciljevima poslovnog subjekta. Dok se ugledna društva mogu nalaziti u raznim fazama korištenja navedene imovine, poduzetnici su na samim počecima u osmišljavanju svoje kratkoročne i dugoročne vizije.

Naše bogato savjetničko i zastupničko iskustvo u pravu intelektualnog vlasništva pruža, dakle, širi pogled i bazu znanja o najboljoj praksi o načinu na koji intelektualno vlasništvo oblikuje poslovnu strategiju. Osobito za nove poslovne subjekte s neiskorištenim intelektualnim vlasništvom i nematerijalnom imovinom, nudimo niz odabranih tipova obuke koja će generirati pravilno koncepcijsko poimanje vrijednosti nematerijalne imovine unutar Vaše organizacije uz praktičnu obuku Vaših zaposlenika.

Pomoći će Vam sljedeća rješenja:

 • Ocjenjivanje i fokusiranje strategije izgradnje i održavanja portfelja IV
 • Optimizacija troškova izgradnje i održavanja portfelja IV
 • Stvaranje dosljednog koncepcijskog okvira nad strateškim ciljevima
 • Obučavanje radne snage od rukovodećeg do prodajnog osoblja

Strateško upravljanje portfeljem nematerijalne imovine


 • Prepoznavanje mjerivog niza faktora koji utječu na vrijednost nematerijalne imovine
 • Pružanje zaštite radi povećanja vrijednosti društva
 • Definiranje buduće strateške vrijednosti nematerijalne imovine
 • Izgradnja pravilne politike zaštite poslovne tajne
 • Izrada infrastrukture zaštite poslovnih tajni (ugovori o radu, NDA, pravilnici, standardi)

Osnove strukturiranja portfelja patenata


 • Smanjenje troškova prepoznavanjem suvišnih elemenata
 • Rješavanje ekstremnih troškova patentne zaštite putem strategija povoljnog sastavljanja i pravilnog teritorijalnog odabira
 • Razumno formiranje patentnih obitelji

Praktično strukturiranje i upravljanje portfeljem žigova


 • Prikazivanje vrijednosti prava intelektualnog vlasništva članovima društva putem međunarodnih računovodstvenih standarda (partnerstvo s revizorima)
 • Upravljanje nematerijalnom imovinom u stvarnom svijetu
 • Optimizacija upravljanja troškovima putem naprednih strategija zaštite
 • Davanje prednosti unaprijed strukturiranoj hijerarhiji žigovnih obitelji koje omogućuju ubrzanje reakcije u zaštiti i izvršenju prava uz istovremeno smanjenje troškova i vremenskog trajanja odluke i radnji
 • Optimizacija upravljanja troškovima putem naprednih strategija zaštite

Odabir pravog poslovnog modela za unovčenje vaših prava intelektualnog vlasništva


 • Poboljšanje globalnog razumijevanja unutar firme od zaposlenika do upravitelja o načinu na koji nematerijalna imovina utječe na poslovnu strategiju
 • Informiranost o zemljopisnim karakteristikama modernih regionalnih i globalnih tržišta te planiranje u skladu s istima
 • Razumijevanje prijenosa, licenciranja, zajedničkih ulaganja i ostalih opcija komercijalizacije
 • Paket usluga vezanih uz osnivanje, radne i ugovorne odnose i ostale usluge po principu „one stop shop“

Obuka


 • Hijerarhijama (od prodajnog do rukovodećeg osoblja) se stvara tematski interni dijalog radi stjecanja zajedničkih znanja i povećane tržišne svijest
 • Informiranost o zemljopisnim karakteristikama modernih regionalnih i globalnih tržišta te planiranje u skladu s istima
 • Prilagođena interaktivna obuka u trajanju od jednog sata do više dana za veće ili manje skupine
 • Stvaranje uštede, produktivnosti i dodane vrijednosti za članove društva