Iscrpan pregled područja naše prakse!

 • Osnivanje društava i prateća podrška
 • Pravo trgovačkih društava i vođenje korporativnog poslovanja
 • Licencni, franšizni i distribucijski ugovori
 • Opći trgovački ugovori
 • Pravo tržišnog natjecanja (antikartelsko pravo)
 • Bankarsko pravo
 • Pravna mišljenja o složenim pitanjima na području trgovačkog prava
 • Izvještaji o provedenom postupku dubinskog snimanja
 • Ugovori o osiguranju
 • Ugovori o stranim zajmovima, ulaganjima i hipoteci
 • Nekretnine
 • Naplata dugova
 • Pravo o gradnji, privatizaciji i koncesiji
 • Radno i imigracijsko pravo
 • Nepošteno tržišno natjecanje
 • Deklariranje i označavanje proizvoda
 • Zaštita podataka i privatnosti
 • Savjetodavne usluge vezane uz regulativu i ugovaranje na području informacijsko-komunikacijske tehnologije

Vidi više

 • Pretraga patenata
 • Mišljenja o preklapanju zaštite na području patenata
 • Pretrage dostupnosti i korištenja žigova
 • Sastavljanje patenata
 • Upravljanje patentima, žigovima, dizajnima i ostalim pravima intelektualnog vlasništva
 • Međunarodno zastupanje i upravljanje pravima intelektualnog vlasništva
 • Rad sa žalbenim postupcima i poništavanjima na području prava intelektualnog vlasništva

Vidi više

 • Savjetovanje, pregovaranje i sastavljanje ugovora s elementima intelektualnog vlasništva
 • Savjetovanje o licenciranju i franšizama
 • Odabir poslovnog modela komercijalizacije IV
 • Savjetovanje i podrška za komercijalizaciju tehnologija
 • Industrija zabave i mediji
 • Oglašavanje i reklamiranje
 • Zaštita, registracija i održavanje internetskih domena
 • Pravo intelektualnog vlasništva, posebice rad na ugovorima, transakcijama i zaštiti prava
 • Zaštita prava žiga (kaznena, građanska i upravna)
 • Zaštita prava IV pri carini, upravnim tijelima, građanskim i kaznenim tijelima
 • Rješavanje problema piratstva i krivotvorenja od praktične primjene do primjene regulativa na svim razinama
 • Mladen Vukmir je jedini panelist pri Administrativnom panelu za domene za svjetske generičke vršne domene (gTLD) .com, .org, .net pri WIPO (UDRP) s područja balkanske regije, kao i panelist u/Carnetu/lokalnom .hr sustavu nacionalne vršne domene (ccTLD)
 • Savjetovanje i priprema arbitraža za gTLD, ccTLD, UDRP i nacionalne sustave domenskih arbitraža

Vidi više

 • Strateško upravljanje portfeljem nematerijalne imovine
 • Praktično strukturiranje i upravljanje portfeljem žigova i patenata
 • Osnove strukturiranja portfelja patenata
 • Obuka svih razina uprave društava u pitanjima nematerijalne imovine

Vidi više