Članovi našeg tima visoko su obrazovani
i susretljivi te je s njima lako surađivati.

Osim izvrsnih međuljudskih vještina, naši odvjetnici posjeduju i sklonost prema kritičkom prosuđivanju o pravu.

Objavljuju radove, provode studije i drže predavanja o raznim temama dok stječu šira znanja o značajnim pitanjima vezanim uz interese naših stranaka.

Shvaćaju i prihvaćaju prednosti naprednog rješavanja sporova. Tečno govore brojne jezike te posjeduju odgovarajuće vještine u području modernih računalnih tehnologija. Svaki član našeg tima služi se engleskim jezikom u govoru i pisanju dok su članovi talijanskog tima zaduženi za komunikaciju sa strankama talijanskog govornog područja.

Odvjetnici

Mladen Vukmir


Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Mladen je završio poslijediplomski studij s titulom Magistra prava intelektualnog vlasništva na Franklin Pierce Law Center, Concord, NH, SAD. Dvije je godine radio kao pripravnik, a godinu dana i kao suradnik u odvjetničkom uredu Hanžeković & Radaković u Zagrebu.

Bio je gostujući odvjetnik u odvjetničkim uredima: Fenwick & West, Palo Alto, CA, SAD; Monahan Duhot, Pariz, Francuska i Pavia & Ansaldo, Milano, Italija. Odvjetničko društvo VUKMIR I SURADNICI osnovao je 1991. godine.

Sljedeće godine, 1992., bio je stručni savjetnik pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) u Zagrebu u vrijeme njegova osnivanja nakon čega je imenovan patentnim zastupnikom i zastupnikom za žigove ovlaštenim za zastupanje pred DZIV-om i Europskim patentnim uredom.

Imenovan je od strane Vlade Republike Hrvatske članom Žalbenog vijeća za područje patenata i topografiju poluvodičkih proizvoda. Sudjelovao je kao savjetnik prilikom pripreme Priručnika o prijenosu tehnologije pri UNIDO-u.

Mladen Vukmir član je AIPPI, IBA, ITechLaw, GALA, INTA, LES, UIA.

Autor je brojnih članka te čest predavač o temama s područja intelektualnog vlasništva. Redovito predaje kao gostujući profesor na diplomskom i poslijediplomskom studiju na Pravnom Fakultetu u Zagrebu, a kao redovni predavač na American Institute od Managment and Technology (Rochecter Institue od Tecnology, NY) u Dobrovniku ) drži kolegij Upravljanje sporovima i pregovaranje. Arbitar je za domaće sporove pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore, panelist pri Administrativnom panelu za domene WIPO-a (UDRP), medijator pri Međunarodnom institutu za sprječavanje i rješavanje sporova (CPR) i pri INTA PON te certificirani izmiritelj Međunarodnog instituta za medijaciju (IMI).

Mladen je imenovan u nezavisno tijelo pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo u kojem je član Žalbenog vijeća za patente.

Godine 2011. izabran je za predsjednika AIPPI Hrvatska, a od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2014. član je Upravnog odbora International Trademark Association (INTA).

Mladen je također bio savjetnik raznim domaćim i međunarodnim organizacijama, poput Ministarstva znanosti i tehnologije, Svjetske organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO), Svjetske banke i Europske komisije (programi CARDS 2002. i IPA 2009.) te Vijeća GLG.

Počasni je generalni konzul kraljevine Danske u Zagrebu, odlikovan odredom časti Dannebrog.

Mladen Vukmir je jedini panelist pri Administrativnom panelu za domene za svjetske generičke vršne domene (gTLD) .com, .org, .net pri WIPO (UDRP) s područja Jugoistočne Europe, kao i panelist u/Carnetu/lokalnom .hr sustavu nacionalne vršne domene (ccTLD).

Sanja Tkalec Kovač


Sanja je bivša pravna savjetnica jednog od najvećih hrvatskih društava za savjetovanje, a danas je odvjetnica i partnerica u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici. Specijalizirala se u sljedećim područjima hrvatskog zakonodavstva: trgovačko pravo, pravo trgovačkih društava, ugovori, antikartelsko pravo, strana ulaganja, financijsko pravo, franšize, radno pravo, parnični postupci, pripajanje i preuzimanje, nepošteno trgovanje, IT transakcije i sporovi. Sanjin rad primarno je fokusiran na pregovaranja, strukturiranje i pripremu dokumenata vezanih uz strana ulaganja s pravnog, financijskog i provedbenog aspekta, uključujući financiranje infrastrukturnih projekata.

Jezici: hrvatski, engleski.

Mirjana Jurišić


Mirjana je odvjetnica i partnerica u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici. Obrazovanje je stjecala na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na Central European University u Budimpešti, na T.M.C. Asser Institute-u nizozemskom Den Haagu te u Londonu na The Colleague of Law of England. Područje njezinog rada uključuje: distribuciju, posredovanje i zastupanje, trgovačko pravo, pravo trgovačkih društava, zaštitu potrošača, ugovore, graditeljstvo, autorsko pravo, zaštitu podataka, dužnike i vjerovnike, elektroničku trgovinu i komunikacije, franšizu, intelektualno vlasništvo, IT, radno pravo, licenciranje, parnične postupke, medicinsko pravo, patentno pravo i nepošteno trgovanje.

Jezici: hrvatski, mađarski, engleski.

Ivan Ćuk


Ivan je odvjetnik i partner u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici, s bogatim iskustvom u području trgovačkog prava, stranih ulaganja, bankarskog prava i prava trgovačkih društava. Najvećim domaćim i međunarodnim strankama svakodnevno pruža pravnu pomoć koja uključuje pravno savjetovanje, sastavljanje pravnih dokumenata te aktivno sudjelovanje u pregovaranju i postupcima rješavanja sporova, posebice ADR. Posjeduje izvrsno stručno iskustvo, izvanredne komunikacijske i organizacijske vještine te odlično poznaje engleski jezik. Tijekom 2009. godine stažirao je u Parizu, gdje je usavršio francuski jezik.

Jezici: hrvatski, engleski, francuski.

Tomislav Pedišić


Tomislav je managing partner i odvjetnik u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici, kojem se pridružio 2007. godine nakon završetka pravnog fakulteta te odrađene prakse u odvjetničkom društvu Ince & Co. te društvu UK P&I Club u Londonu. Područja njegovog rada obuhvaćaju pravo informacijskih tehnologija, pravo društava, strana ulaganja, pripajanja i preuzimanja s posebnim naglaskom na regulirane industrije. Tomislav također redovito pruža podršku klijentima vezano uz regulatorna pitanja u području financijske industrije i tržišta kapitala.

Jezici: hrvatski, engleski, srpski.

Aleksandar Bijelić


Aleksandar je odvjetnik u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici s velikim iskustvom u svim aspektima prava intelektualnog vlasništva, uključujući žigove, patente i autorsko pravo, kao i u trgovačkom pravu. Njegovo područje rada također uključuje pravo oglašavanja, zaštitu potrošača i zaštitu osobnih podataka, nelojalnu konkurenciju, pravo telekomunikacija i alternativne načine rješavanja sporova. Školovao se na Sveučilištu u Zagrebu te na Jagiellonskom sveučilištu u Krakowu (Poljska). Studirao je i na CUA (Columbus School of Law u SAD-u) na kojem je stekao titulu Master of Laws (LL.M.). Nakon magisterija, Aleksandar je neko vrijeme boravio u londonskom uredu odvjetničke kuće Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, usredotočivši se posebno na alternativne načine rješavanja sporova.
Upisan je u registar zastupnika za žigove i zastupnika za patente pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Također je imenovan zastupnikom pred Europskim patentnim uredom. Podjednako savjetuje klijente na engleskom, talijanskom i hrvatskom jeziku.

Jezici: hrvatski, talijanski, engleski, slovenski.

Andrea Kožul Pedišić


Andrea je odvjetnica u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici. Studirala je pravo na Sveučilištu u Zagrebu na kojem je diplomirala 2003. godine.
Njezino područje rada obuhvaća: pravo trgovačkih društava, nekretnine, prehrambeno pravo, označavanje proizvoda, zaštitu potrošača i zaštitu prava intelektualnog vlasništva s naglaskom na postupak primjene carinskih mjera.

Jezici: hrvatski, engleski, talijanski, francuski.

Lidija Gepert


Lidija je diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju karijeru u odvjetništvu započela je kao vježbenica u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici. Tijekom tog razdoblja stekla je bogato iskustvo na različitim pravnim područjima, a osobito na području trgovačkog prava i prava društava, prava intelektualnog vlasništva, elektroničke trgovine, zaštite osobnih podataka, građanskog prava općenito, radnog prava i alternativnih načina rješavanja sporova. Nakon položenog pravosudnog ispita postaje odvjetnica te se bavi trgovačkim pravom i pravom društava, pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravo općenito, s naglaskom na stvarno pravo i nekretnine, pružajući pravnu pomoć i domaćim i stranim klijentima.

Jezici: hrvatski, engleski, slovenski.

Tea Cerinski


Tea je odvjetnica, a našem timu pridružila se 2017. godine. Njezina područja rada su pravo društava, trgovačko pravo, uključujući elektroničku trgovinu i oglašavanje te radno pravo i zaštitu osobnih podataka. Tea je sudjelovala u raznim postupcima pravne dubinske analize društava (due diligence) te projektima javne ponude vrijednosnih papira. Pravni fakultet u Zagrebu završila je 2014. godine, a usavršavala se i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Lisabonu te na Sveučilištu u Tübingenu. Našem timu se kao odvjetnička vježbenica pridružila nakon što je radila u Mamić Perić Reberski Rimac Odvjetničkom društvu d.o.o. te završila stažiranje (bluebook traineeship) pri Europskoj komisiji u Bruxellesu.

Jezici: hrvatski, engleski, njemački.

Odvjetnički vježbenici

Petra Prkačin


Petra se pridružila našem timu kao odvjetnička vježbenica 2022. godine.
Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te se dodatno obrazovala i usavršavala na Fordham Law School u New Yorku, Université Saint-Louis u Bruxellesu te na Sveučilištu u Antwerpu. Područja njezinog rada uključuju pravo društava, zaštitu osobnih podataka i kibernetičku sigurnost, pravo informacijskih tehnologija i telekomunikacija te rješavanje sporova.

Jezici: hrvatski, engleski.

Tin Kolenko


Tin je odvjetnički vježbenik u Vukmir i suradnici koji se pridružio našem timu nakon završetka pravnog studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija angažirao se kao pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu, te kao demonstrator na katedri za pravo informacijskih tehnologija i katedri za europsko javno pravo. Također, sudjelovao je i na Erasmus studentskoj razmjeni na Sveučilištu u Maastrichtu. Područje njegovog rada obuhvaća rješavanje sporova, imigracijsko pravo te pravo informacijskih tehnologija.

Jezici: hrvatski, engleski.

Odjel za intelektualno vlasništvo

Carla Biancotti


Carla je diplomirala pravo u rodnoj Italiji (Sveučilište u Torinu), nakon čega je specijalizirala intelektualno vlasništvo u Milanu te je stažirala u Europskom patentnom uredu u Münchenu.
Od 1994. godine radi u Odvjetničkom uredu Vukmir i suradnici, gdje danas vodi Odjel za zaštitu intelektualnog vlasništva. Članica je ECTA (European Community Trademark Association) i PTMG (Pharmaceutical Trade Marks Group), a od posebne je važnosti za razvoj odnosa s našim talijanskim strankama.

Jezici: talijanski, hrvatski, engleski, francuski, španjolski.

Marko Barbarić


Marko je stručni specijalist javne uprave u Vukmir i suradnici, specijaliziran u područjima provedbe carinskih mjera, softverskog piratstva, naplate potraživanja, migracijskog prava te administracije internet domena. Studirao je na Društvenom Veleučilištu u Zagrebu te se usavršavao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru za javnu upravu i javne financije.

Jezici: hrvatski, engleski.

Ljubica Dasović


Ljubica je administrator u Vukmir i suradnici od 2005. godine, specijalizirana u području zaštite žigova i industrijskih dizajna. Nakon završene srednje škole završila je poslovnu školu Kairos, smjer računovodstvo i poslovna tajnica. Ljubica trenutno studira poslovnu ekonomiju na međunarodnom sveučilištu Libertas. Kroz radno iskustvo stekla je odlične komunikacijske vještine i sposobnost prepoznavanja potreba stranaka. Zadužena je za svakodnevne kontakte i savjetovanje stranka vezano uz zaštitu i strategiju zaštite žigova i dizajna. Također, zadužena je za korespondenciju sa inozemnim suradnicima i raznim Zavodima/Uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Članica je organizacija za intelektualno vlasništvo: INTA (International Trademark Association), ECTA (European Community Trademark Association) i PTMG (Pharmaceutical Trade Marks Group).

Jezici: hrvatski, engleski.

Vlatka Lucić


Vlatka je upravna pravnica u Vukmir i suradnici, specijalizirana u područjima provedbe carinskih mjera, te naplate potraživanja. Studirala je na Društvenom Veleučilištu u Zagrebu, a rad u našem odvjetničkom društvu započela je 2009. godine.

Jezici: hrvatski, engleski, slovenski.

William Župančić


William je voditelj ureda u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici koji pruža opću podršku u svim aspektima razvoja poslovanja, uključujući ljudske resurse, korporativne financije, marketinške aktivnosti, IT rješenja, poslovne strategije, upravljanje objektom i projektima. Pridružio nam se nakon što je diplomirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je započeo sa zaštitom prava intelektualnog vlasništva. William je također diplomirao financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine. Njegovo područje rada uključuje razgovore za posao, postupak zapošljavanja, odnose među zaposlenicima, određivanje cijena, učinkovitost, likvidnost, budžetiranje kapitala, financiranje partnerstva, poslovne i marketinške strategije. Njegov rad također pokriva sve aspekte administrativnih poslova u pravu intelektualnog vlasništva.

Jezici: hrvatski, engleski, njemački.

Katarina Fišter


Katarina je administrator za intelektualno vlasništvo specijalizirana u području patenta. Studirala je Marketing u Negocia (Chambre de commerce et d’industrie de Paris) u Parizu, gdje je i radila u renomiranom uredu uz europske patentne zastupnike te sudjelovala u pisanju patentnih prijava sa izumiteljima. Kroz 12 godina rada, Katarina stekla je potrebno znanje i iskustvo u području patenata, kako na lokalnoj, tako i na inozemnoj razini. Njezino iskustvo uključuje rad na prijavama patenata pri EPO-u (Europskom patentnom uredu), WIPO-u (Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo) i Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo, kao i prijavama za SPC (Svjedodžbu o dodatnoj zaštiti) i Europski patent, te razne druge radnje povezane uz patentne predmete.

Jezici: hrvatski, francuski, engleski.

Varvara Gabrieljan


Varvara je administrator za intelektualno vlasništvo. Njezin rad uključuje administrativne poslove iz područja patenata, prije svega validacije Europskih patenata, produženje patentnih prava pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo te korespondenciju sa strankama. Završila je studij engleskog i francuskog jezika na filozofskom fakultetu u Armeniji. Prije nego se pridružila našem timu 2020. godine, Varvara je osam godina radila kao administrator za intelektualno vlasništvo u jednom međunarodnom društvu.

Jezici: hrvatski, armenski, ruski, engleski, francuski.

Podrška poslovanju

Sanja Vrbanc


Sanja je viši računovodstveni administrator u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici d.o.o. Ima višegodišnje iskustvo u računovodstvenim poslovima i pripremi dokumentacije za knjigovodstvo. Uz to je zadužena za sva plaćanja, bilo ulazna ili izlazna kao i za vođenje inozemnih sustava naplate (npr. Serengeti, Tymetrix, Collaborati, CounseLink, DataCert, Ascent i dr.) te za ispostavljanje računa strankama.

Jezici: hrvatski, engleski.