Članovi našeg tima visoko su obrazovani
i susretljivi te je s njima lako surađivati.

Osim izvrsnih međuljudskih vještina, naši odvjetnici posjeduju i sklonost prema kritičkom prosuđivanju o pravu.

Objavljuju radove, provode studije i drže predavanja o raznim temama dok stječu šira znanja o značajnim pitanjima vezanim uz interese naših stranaka.

Shvaćaju i prihvaćaju prednosti naprednog rješavanja sporova. Tečno govore brojne jezike te posjeduju odgovarajuće vještine u području modernih računalnih tehnologija. Svaki član našeg tima služi se engleskim jezikom u govoru i pisanju dok su članovi talijanskog tima zaduženi za komunikaciju sa strankama talijanskog govornog područja.

Mladen Vukmir


Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Mladen je završio poslijediplomski studij s titulom Magistra prava intelektualnog vlasništva na Franklin Pierce Law Center, Concord, NH, SAD. Dvije je godine radio kao pripravnik, a godinu dana i kao suradnik u odvjetničkom uredu Hanžeković & Radaković u Zagrebu.

Bio je gostujući odvjetnik u odvjetničkim uredima: Fenwick & West, Palo Alto, CA, SAD; Monahan Duhot, Pariz, Francuska i Pavia & Ansaldo, Milano, Italija. Odvjetničko društvo VUKMIR I SURADNICI osnovao je 1991. godine.

Sljedeće godine, 1992., bio je stručni savjetnik pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) u Zagrebu u vrijeme njegova osnivanja nakon čega je imenovan patentnim zastupnikom i zastupnikom za žigove ovlaštenim za zastupanje pred DZIV-om i Europskim patentnim uredom.

Imenovan je od strane Vlade Republike Hrvatske članom Žalbenog vijeća za područje patenata i topografiju poluvodičkih proizvoda. Sudjelovao je kao savjetnik prilikom pripreme Priručnika o prijenosu tehnologije pri UNIDO-u.

Mladen Vukmir član je AIPPI, IBA, ITechLaw, GALA, INTA, LES, UIA.

Autor je brojnih članka te čest predavač o temama s područja intelektualnog vlasništva. Redovito predaje kao gostujući profesor na diplomskom i poslijediplomskom studiju na Pravnom Fakultetu u Zagrebu, a kao redovni predavač na American Institute od Managment and Technology (Rochecter Institue od Tecnology, NY) u Dobrovniku ) drži kolegij Upravljanje sporovima i pregovaranje. Arbitar je za domaće sporove pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore, panelist pri Administrativnom panelu za domene WIPO-a (UDRP), medijator pri Međunarodnom institutu za sprječavanje i rješavanje sporova (CPR) i pri INTA PON te certificirani izmiritelj Međunarodnog instituta za medijaciju (IMI).

Mladen je imenovan u nezavisno tijelo pri Državnom zavodu za intelektualno vlasiništvo u kojem je član Žalbenog vijeća za patente.

2011. godine izabran je za predsjednika AIPPI Hrvatska, a od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2014. član je Upravnog odbora International Trademark Association (INTA).

Mladen je također bio savjetnik raznim domaćim i međunarodnim organizacijama, poput Ministarstva znanosti i tehnologije, Svjetske organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO), Svjetske banke i Europske komisije (programi CARDS 2002. i IPA 2009.) te Vijeća GLG.

Počasni je generalni konzul kraljevine Danske u Zagrebu, odlikovan odredom časti Dannebrog.

Mladen Vukmir je jedini panelist pri Administrativnom panelu za domene za svjetske generičke vršne domene (gTLD) .com, .org, .net pri WIPO (UDRP) s područja Jugoistočne Europe, kao i panelist u/Carnetu/lokalnom .hr sustavu nacionalne vršne domene (ccTLD)

Carla Biancotti


Nakon što je diplomirala na Pravom fakultetu u Torinu, Carla je specijalizirala intelektualno vlasništvo u Milanu te završila obuku u Odjelu za pregovaranje prilikom sklapanja ugovora u jednom od većih talijanskih društava. Stažirala je u Europskom patentnom uredu u Münchenu, nakon čega se preselila u Hrvatsku. 1994. godine počela je raditi u Odvjetničkom uredu Vukmir i suradnici u kojem savjetuje stranke o intelektualnom vlasništvu. Carla je na čelu Odjela za zaštitu intelektualnog vlasništva i rukovodstva ureda, a zadužena je i za naše talijanske stranke. Članica je PTMG i AIPPI.

Jezici: talijanski, engleski, francuski, hrvatski, španjolski.

Ivan Ćuk


Odvjetnik u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici Ivan ima bogato iskustvo na području trgovačkog prava, stranih ulaganja, bankarskog prava i prava trgovačkih društava. Najvećim domaćim i međunarodnim strankama svakodnevno pruža pravnu pomoć koja uključuje pravno savjetovanje, sastavljanje pravnih dokumenata te aktivno sudjelovanje u pregovaranju i postupcima rješavanja sporova, posebice ADR. Posjeduje izvrsno stručno iskustvo, izvanredne komunikacijske i organizacijske vještine te odlično poznaje engleski jezik. Tijekom 2009. godine boravio je u Parizu na stažu te usavršio francuski jezik.

Jezici: hrvatski, engleski, francuski.

Mirjana Jurišić


Mirjana je odvjetnica i suradnica u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici. Obrazovanje je stjecala na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na Central European University u Budimpešti, na T.M.C. Asser Institute-u nizozemskom Den Haagu te u Londonu na The Colleague of Law of England. Područje njezinog rada uključuje: distribuciju, posredovanje i zastupanje, trgovačko pravo, pravo trgovačkih društava, zaštitu potrošača, ugovore, graditeljstvo, autorsko pravo, zaštitu podataka, dužnike i vjerovnike, elektroničku trgovinu i komunikacije, franšizu, intelektualno vlasništvo, IT, radno pravo, licenciranje, parnične postupke, medicinsko pravo, patentno pravo i nepošteno trgovanje.

Jezici: hrvatski, mađarski, engleski.

Tomislav Pedišić


Odvjetnik u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici Tomislav se pridružio našem timu 2007. godine nakon završetka Pravnog fakulteta u Splitu te odrađene prakse u odvjetničkom društvu Ince & Co, London i društvu Thomas Miller Ltd, UK P&I Club. Područje njegovog rada obuhvaća trgovačko pravo i pravo društava, u što spadaju i strana ulaganja, pripajanja i preuzimanja, zatim intelektualno vlasništvo, pravo Interneta, tržišno natjecanje i označavanje proizvoda, kao i radno pravo, imigracijsko pravo, parnični i administrativni postupci te alternativno rješavanje sporova.

Jezici: engleski, hrvatski.

Sanja Tkalec Kovač


Bivša pravna savjetnica jednog od najvećih hrvatskih društava za savjetovanje
Sanja je odvjetnica i partnerica u Odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici specijalizirana za sljedeća područja hrvatskog zakonodavstva: trgovačko pravo, pravo trgovačkih društava, ugovori, antikartelsko pravo, strana ulaganja, financijsko pravo, franšize, radno pravo, parnični postupci, pripajanje i preuzimanje, nepošteno trgovanje, IT transakcije i sporovi. Njen rad primarno je fokusiran na pregovaranja, strukturiranje i pripremu dokumenata vezanih uz strana ulaganja s pravnog, financijskog i implementacijskog gledišta, uključujući financiranje infrastrukturnih projekata.

Jezici: engleski, hrvatski.

Andrea Kozul Pedišić


Andrea je odvjetnica u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici. Studirala je pravo na Sveučilištu u Zagrebu na kojem je diplomirala 2003. Njezino područje rada obuhvaća: pravo trgovačkih društava, nekretnine, prehrambeno pravo, označavanje proizvoda, zaštitu potrošača i zaštitu prava intelektualnog vlasništva s naglaskom na postupak primjene carinskih mjera.

Jezici: hrvatski, engleski, talijanski, francuski.

Aleksandar Bijelić


Aleksandar je odvjetnik u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici s velikim iskustvom u svim aspektima prava intelektualnog vlasništva, uključujući žigove, patente i autorsko pravo, kao i u trgovačkom pravu. Njegovo područje rada također uključuje pravo oglašavanja, zaštitu potrošača i zaštitu osobnih podataka, nelojalnu konkurenciju, pravo telekomunikacija i alternativne načine rješavanja sporova.

Školovao se u na zagrebačkom sveučilištu te na Jagiellonskom sveučilištu u Krakowu (Poljska). Studirao je i na CUA (Columbus School of Law u SAD-u) na kojem je stekao titulu Master of Laws (LL.M.). Nakon magisterija, Aleksandar je neko vrijeme boravio u londonskom uredu odvjetničke kuće Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, usredotočivši se posebno na alternativne načine rješavanja sporova.

Upisan je u registar zastupnika za žigove i zastupnika za patente pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Također je imenovan zastupnikom pred Europskim patentnim uredom. Podjednako savjetuje klijente na engleskom, talijanskom i hrvatskom jeziku.

Jezici: engleski, talijanski, hrvatski, slovenski.

Lidija Gepert


Lidija je diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju karijeru u odvjetništvu započela je kao vježbenica u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici. Tijekom tog razdoblja stekla je bogato iskustvo na različitim pravnim područjima, a osobito na području trgovačkog prava i prava društava, prava intelektualnog vlasništva, elektroničke trgovine, zaštite osobnih podataka, građanskog prava općenito, radnog prava i alternativnih načina rješavanja sporova. Nakon položenog pravosudnog ispita postaje odvjetnica te se bavi trgovačkim pravom i pravom društava, pravom intelektualnog vlasništva, građanskim pravo općenito, s naglaskom na stvarno pravo i nekretnine, pružajući pravnu pomoć i domaćim i stranim klijentima.

Jezici: hrvatski, engleski, slovenski.

Tea Cerinski


Tea je odvjetnica, a našem timu pridružila se 2017. godine. Njezina područja rada su pravo društava, trgovačko pravo, uključujući elektroničku trgovinu i oglašavanje te radno pravo i zaštitu osobnih podataka. Tea je sudjelovala u raznim postupcima pravne dubinske analize društava (due diligence) te projektima javne ponude vrijednosnih papira. Pravni fakultet u Zagrebu završila je 2014. godine, a usavršavala se i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Lisabonu te na Sveučilištu u Tübingenu. Našem timu se kao odvjetnička vježbenica pridružila nakon što je radila u Mamić Perić Reberski Rimac Odvjetničkom društvu d.o.o. te završila stažiranje (bluebook traineeship) pri Europskoj komisiji u Bruxellesu.

Jezici: hrvatski, engleski, njemački

Odjel za intelektualno vlasništvo

Marko Barbarić


Marko je stručni specijalist javne uprave u Vukmir i suradnici, specijaliziran u područjima provedbe carinskih mjera, softverskog piratstva, naplate potraživanja, migracijskog prava te administracije internet domena. Studirao je na Društvenom Veleučilištu u Zagrebu te se usavršavao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru za javnu upravu i javne financije.

Jezici: hrvatski, engleski.

Ljubica Dasović


Ljubica je administrator u Vukmir i suradnici od 2005. godine, specijalizirana u području zaštite žigova i industrijskih dizajna. Nakon završene srednje škole završila je poslovnu školu Kairos, smjer računovodstvo i poslovna tajnica. Ljubica trenutno studira poslovnu ekonomiju na međunarodnom sveučilištu Libertas. Kroz radno iskustvo stekla je odlične komunikacijske vještine i sposobnost prepoznavanja potreba stranaka. Zadužena je za svakodnevne kontakte i savjetovanje stranka vezano uz zaštitu i strategiju zaštite žigova i dizajna. Također, zadužena je za korespondenciju sa inozemnim suradnicima i raznim Zavodima/Uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva. Članica je organizacija za intelektualno vlasništvo: INTA, ECTA i PTMG.

Jezici: hrvatski, engleski.

Vlatka Lucić


Vlatka je upravna pravnica u Vukmir i suradnici, specijalizirana u područjima provedbe carinskih mjera, te naplate potraživanja. Studirala je na Društvenom Veleučilištu u Zagrebu, a rad u našem odvjetničkom društvu započela je 2009. godine.

Jezici: hrvatski, engleski, slovenski.

William Župančić


William je direktor u Vukmir i suradnici koji pruža opću podršku u svim aspektima razvoja poslovanja, uključujući ljudske resurse, korporativne financije, marketinške aktivnosti, IT rješenja, poslovne strategije, upravljanje objektom i projektima. Pridružio se Vukmiru i suradnicima nakon što je diplomirao kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je započeo sa zaštitom prava intelektualnog vlasništva. William je također diplomirao financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine. Njegovo područje rada uključuje razgovore za posao, postupak zapošljavanja, odnose među zaposlenicima, određivanje cijena, učinkovitost, likvidnost, budžetiranje kapitala, financiranje partnerstva, poslovne i marketinške strategije. Njegov rad također pokriva sve aspekte administrativnih poslova u pravu intelektualnog vlasništva.

William govori engleski jezik te posjeduje osnovno znanje njemačkog jezika.

Vježbenici

Karlo Brekalo


Karlo Brekalo je odvjetnički vježbenik u Vukmir i suradnici. Karlo se pridružio našem timu nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Njegova područja rada uključuju, između ostaloga, trgovačko pravo i pravo društava, IT i regulatorna pitanja.

Jezici: hrvatski, engleski

Podrška poslovanju

Bojan Barišić


Bojan je Sistem administrator u Vukmir i suradnici. Zahvaljujući njegovom prethodnom radnom iskustvu u uredu, obavlja i razne druge poslove vezane uz informatičku tehnologiju (fiksna i mobilna telefonija, nabava i održavanje uredskog hardvera, obučavanje zaposlenika).

Jezici: hrvatski, engleski.

Ivana Vranaričić


Ivana je poslovna tajnica u Vukmir i suradnici Odvjetničko društvo d.o.o. od 2017., odgovorna za komunikaciju i korespondenciju s klijentima. Pruža kako uredsku tako i administrativnu podršku članovima tima. Uključena je u organizaciju i koordinaciju uredskih administrativnih postupaka. Ivana je studirala menadžment na VERN-u u Zagrebu. Tijekom svog radnog iskustva voditeljice ureda stekla je izvrsne vještine u komunikaciji s klijentima.

Jezici: hrvatski, engleski

Sanja Vrbanc


Sanja je viši računovodstveni administrator u odvjetničkom društvu Vukmir i suradnici d.o.o. Ima višegodišnje iskustvo u računovodstvenim poslovima i pripremi dokumentacije za knjigovodstvo. Uz to je zadužena za sva plaćanja, bilo ulazna ili izlazna kao i za vođenje inozemnih sustava naplate (npr. Serengeti, Tymetrix, Collaborati, CounseLink, DataCert, Ascent i dr.) te za ispostavljanje računa strankama.

Jezici: hrvatski, engleski.