Korporativne, trgovačke i bankarske pravne usluge

Tradicionalnim uslugama dodajemo preciznost, osobnu notu i stručnost


Usluga je ‘tradicionalna’ utoliko što predstavlja normu za poslovnu zajednicu. Normativna usluga postaje korisna i učinkovita ako je izvršena na inteligentan, perspektivan i stručan način.

Dugogodišnje iskustvo omogućava nam pružanje vrhunskih usluga uz široku perspektivu i dubinu znanja na području trgovačkog prava, prava trgovačkih društava i bankarskog prava.

Pravo trgovačkih društava


Standardni predmeti s područja prava trgovačkih društava uključuju osnivanje svih vrsta trgovačkih subjekata, neprofitnih institucija, građanskih udruga, postupke dubinskog snimanja, restrukturiranje i ostale korporativne poslove prema uputama naših stranaka. Naš je ured pomogao i brojnim multinacionalnim društvima prilikom osnivanja njihovih povezanih društava, podružnica ili predstavništava u Hrvatskoj, a pravnu smo pomoć nastavili pružati i društvima-kćerima u njihovom svakodnevnom poslovanju. Također smo sudjelovali i u većem broju složenijih spajanja i preuzimanja te posjedujemo značajna iskustva na području strukturiranja i savjetovanja o strategiji korporativnih spajanja i preuzimanja.

Trgovačko pravo


Trgovačke pravne usluge uključuju sastavljanje, pregled i pregovaranje prilikom sklapanja svih vrsta trgovačkih ugovora (posebice licencnih i distribucijskih ugovora), IT ugovora, trgovinskih ugovora, ugovora o franšizi, ugovora o pružanju usluga i sličnih ugovora. Osim ugovornog prava naše pravne usluge na području trgovačkog prava također uključuju pravne usluge vezane uz provedbene propise za plasiranje proizvoda/usluga na tržište kao i druge pravne savjete potrebne kako bi se stranke u potpunosti pridržavale važećih zakona i propisa na tržištu.

Bankarsko pravo


Na području bankarstva pokrivamo bankarsko pravo, bankarsko osiguranje, trgovačke zajmove, međunarodne zajmove te kreditna pisma. Posebice imamo iskustva u davanju pravnih mišljenja, izradi izvještaja o provedenom postupku dubinskog snimanja te u sastavljanju ugovora o osiguranju. Naš je ured pomogao prilikom odobravanja brojnih stranih zajmova mnogim pravnim osobama u Hrvatskoj, od kojih su neki odobreni od strane različitih konzorcija. Naše djelatnosti također obuhvaćaju sastavljanje ugovora o hipoteci i ugovora o zajmu za obnovu i modernizaciju. Osim toga, pružamo pomoć u pravnim poslovima vezanim uz strana ulaganja.