Uncategorized @hr

Prijedlog Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog procesa

By 12 svibnja, 2017 No Comments

Hrvatski Sabor donio je u rujnu 2012. usvojio Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog procesa (NN111/12), čijim je stupanjem na snagu ujedno prestao važiti raniji Zakon o poticanju ulaganja. Iz prijedloga ranije spomenutog Zakona dade se iščitati kako je razlog za donošenje istog pokušaj otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu nastalih kao posljedica teške gospodarske situacije uzrokovane svjetskom i domaćom financijskom krizom, ali i usklađenje sa propisima Europske Unije (Smjernica o nacionalnim regionalnim potporama, SL C 1998., 2000., 2006.; Priopćenje Komisije – Višesektorski okvir o regionalnoj potpori za velike investicijske projekte, SL C 2002., 2003.) U tom smislu Vlada RH kao predlagatelj Zakona očekuje kako će se istim olakšati ostvarenje investicijskih projekata te na taj način pospješiti gospodarski rast i razvoj na razini države, odnosno njeno uključivanje u tokove međunarodne razmjene, kao i jačanje investicijske i konkurentske sposobnosti hrvatskog poduzetništva. U svijetlu ostvarenja tih ciljeva predmetnim Zakonom se uvodi niz poticajnih mjera koje se odnose na: proizvodno-prerađivačke aktivnosti, razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti i turističke aktivnosti.

Poticaji predviđeni ovim Zakonom su sljedeći:

  • poticaji za mikro-poduzetnike;
  • porezni poticaji;
  • carinski poticaji;
  • poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom;
  • poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom;
  • poticajne mjere za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti;
  • poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta;
  • poticajne mjere za radno-intenzivne investicijske projekte.

Predviđeni nositelji poticajnih mjera jesu poduzetnici, odnosno, fizičke osobe (obrtnici) koje su obveznici poreza na dobit ili trgovačka društva, registrirana na teritoriju Republike Hrvatske, koja koriste poticajne mjere, odnosno kojima se odobravaju potpore za početne investicije.

Porezni i carinski poticaji

Od novina uvedenih ovim Zakonom, poduzetnicima vjerojatno najzanimljiviji jesu porezni i carinski poticaji. Porezni poticaji se sastoje u smanjenju stope poreza na dobit proporcionalno visini investicije i broju novootvorenih radnih mjesta, a osiguravaju se za razdoblje od 10 godina od godine početka investicije. Posebna pogodnost je i mogućnost korištenja poreznih poticaja bez potrebe otvaranja novih radnih mjesta, pod uvjetom da poduzetnik provodi modernizaciju tehnološkog procesa postojećeg proizvodnog pogona. Zakon predviđa i poticaje za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta, a čija visina ovisi o regionalnoj stopi nezaposlenosti u regiji u kojoj se novo radno mjesto otvara.

Osim novosti u odnosu na porezne poticaje, predviđene su i promjene vezane uz carinske poticaje. Prema predloženom, uvoz investicijske opreme ili strojeva koji predstavljaju dio opravdanih troškova investicijskog projekta biti će oslobođen plaćanja carina. Podrazumijeva se da će navedena odredba važiti do punopravnog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Zakon detaljno propisuje i postupak putem kojeg se poticajne mjere dodjeljuju poduzetnicima.

Također, smatramo potrebnim napomenuti kako je uz predmetni Zakon, u pripremi i Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske kojim bi se Vladi dala mogućnost da pojedine investicijske projekte proglasi kao projekte od interesa za Republiku Hrvatsku, te kojim bi se uredili kriteriji za određivanje i načine realizacije tih projekata, kao i načine privlačenja potencijalnih investitora.

Za sva dodatna pitanja vezana uz ovu temu slobodno nam se obratite na vukmir@vukmir.net.

Leave a Reply